Plán budoucích prací

Tento týden jsem uzavřel seznam plánovaných úprav, takže tady je:

 1. Stropnice – penetrace a následně pak „ipa“ (asfaltové pásy) – původní ochrana je po 80 letech už částečně nefunkční
 2. Odkopání zeminy v okolí bunkru – cca 15 cm (za několik desítek let je řopík trochu „utopen“)
 3. Vykopání několika pařezů, srovnání a vyrovnání zeminy v okolí bunkru (je tam historicky několik „hliněných hor“)
 4. Dočasné odstranění hliněného záhozu (kamennou rovnaninu jsem zatím nenašel) u čelní stěny bunkru a následné položení nopové fólie až ke stropnici. Po instalaci fólie se opět zához vrátí zpět. Tím se sníží množství vlhkosti působící na čelní stěnu. V případě potřeby okolo bunkru dát v úzkém pásu (20 – 50 cm?) kamenný štěrk, anebo kačírek.
 5. Instalace samostatného stožáru na vlajku v okolí bunkru ve vzdálenosti cca 2 metry, výška stožáru cca 5  m (stromy okolo budou vyšší, takže z dálky nebude vidět)
 6. Finální očištění venkovních částí bunkru tlakovou vodou, potom natření modrou skalicí (proti mechu)
 7. Penetrace betonu před nátěrem
 8. Nátěr samotný (betonová barva)
 9. Nová zemina / zatravnění na stropnici

Většina prací ale nebude moci začít dřív, než budu mít i okolní pozemek, k bunkru samotnému totiž patří jen pár metrů pozemku okolo. S pozemkem okolo zatím stále nevím jak to dopadne, takže vyčkávám.

Přátelská návštěva na Zatáčce a vybrané maskování pro bunkr

O víkendu jsem opět navštívil podobně „pevnostně postižené kolegy“ nedaleko Znojma, aneb po delší době jsem byl opět na „Zatáčce“ u Chvalovic. Jejich stále vylepšovaný a obnovovaný pěchotní srub je nejen ukázkou vzájemné spolupráce mnoha lidí, ale i zručnosti a nadšení. A pro mě osobně i jedním z mnoha zdrojů ze kterých čerpám informace a zkušenosti, byť nemám srub, ale „jen“ řopík.

Při návštěvě jsem se také utvrdil, že maskování mého řopíku bude zmenšená verze maskování právě ze „Zatáčky“. Prohlédl jsem snad několik desítek typů maskování na bunkrech jako mám já, ale nakonec jsem před různými zeleno-žluto-něco variantami, byť pěknými, dal přednost bílé, černé a světle šedivé. Bude to tak jediný řopík s tímto typem nátěru, licenční poplatky jsme už na „Zatáčce“ probrali. :-)

Pro někoho možná na první pohled barevně netypická kombinace, ale smyslem bylo vzbudit dojem, že stavba je „těžce poškozená a nefunkční“, navíc černá barva šikovně skrývala střílny a z dálky působí maskování ještě lépe. A mně se líbí.

Jak je bunkr velký

Kolega z práce byl velmi překvapený, jak je bunkr uvnitř velký, tedy spíše malý. Není první, ani poslední. Když jsem mu ještě řekl, že uvnitř bylo 7 lidí, tak se divil ještě více.

Ostatně představu si můžete udělat sami. Venku vypadá bunkr relativně velký, ale silné zdi vnitřní prostor znatelně zmenší. Náčrtek je je velmi zjednodušený, nicméně slouží jen pro mou orientace.

Například z něj vyplývá, že v případě nutnosti přespání se na to hodí část bunkru orientovaná směrem na polní cestu – tam má největší obdélník rozměry 214 x 82 cm, zatímco největší obdélník ve druhé střílně má rozměry 213 x 75,5 cm.

Bunkr táhne, ale nejlepší je po práci víno

Práce na obnově bunkru denně zaujmou několik kolemjdoucích a kolemjedoucích.

Seznam nejčastějších otázek:

 1. Kolik to stálo?
 2. Co s tím bude?
 3. Můžeme se podívat dovnitř?

Na otázky rád odpovím, ale ještě raději mám tento styl otázek a odpovědí:

Tímto děkuji za pozvání na víno a na pozdní večeři :-)

Vzkaz pro ostatní, pokud čtou tyto stránky: podobným nabídkám těžko odolávám, takže neváhejte :-)

Stropnice bunkru je odkryta

Na stropnici bunkru byla kvůli maskování původně relativně nevelká vrstva zeminy, ale po 80 letech to byl jeden velký propletenec kořenů. Původní představa, že za 2-3 hodiny bude hotovo, se ukázala jako velmi optimistická. Je až k neuvěření, jak si dokázaly kořeny poradit. Na několika místech jsou vrchní hrany působením kořenů poškozené, ale mohlo to být mnohem horší.

Pro všechny případy udělám výhledově na stropnici novou izolaci typu „IPA“, stejně jako promýšlím možnost odkopání hlíny před čelní stěnou bunkru – tam zvažuji položení nopové fólie a opětovné zaházení zpět. Tím by bunkr mohl být trochu odolnější proti působení vlhkosti. Uvidíme.

Řopík je téměř celý očištěn

Bolavé ruce, trochu spálený krk a záda, ale řopík je očištěn. Nátěr se plánuje až za pár měsíců, ale pokusím se ještě zařídit omytí tlakovou vodou, ideálně se domluvit s místními hasiči.

V hlavních rolích: aku vrtačka s copánkovým kartáčem