Vítězný návrh na vlajku Satelitního řopíku

Výběrové řízení na vzhled bunkrové vlajky skončilo a všechny obdržené návrhy od necelé desítky autorů a autorek byly brány v potaz.
Obeslal jsem původně na podzim 2019 vybrané střední a vysoké školy se zaměřením na umění a průmyslový design. Dále jsem oslovil několik desítek grafiků prostřednictvím několika inzertních portálů se zaměřením na grafické práce. Výzva se objevila i na portálu a FB se zaměřením na Sci-Fi aktivity, stejně jako ve FB skupině se zaměřením na vojenská opevnění.
Opravdu jen symbolická peněžní odměna pro vítěze návrhu a ještě více symbolická odměna pro všechny účastníky, stejně jako zadání, že vítězný návrh vzejde z výběru (řada oslovených mi napsala, že nechtějí soutěžit) nepochybně řadu zájemců odradilo. Část grafiků také napsala, že nemají zájem o vytváření grafiky pro vojenské objekty. Několik zájemců se zase omluvilo, že zájem by byl, ale z časových důvodů (podzim) nemají zájem. O to víc si tak vážím zájmu a ještě jednou děkuji všem, kteří se ozvali a poslali své návrhy.

Vyzpovídal jsem desítky lidí různých povolání, grafiky i negrafiky, znalce i neznalce bunkrů, kolemjdoucí a i několik lidí přímo z obce Březí.
Líbila se mi kreativita zaslaných návrhů, nebylo to jednoduché rozhodování ani pro mě. Zadání však měli všichni stejné a nejvíc hlasů se rozhodlo pro autora číslo 1 (vlastně autorku) a návrh č. 1.
Satelitní řopík má tedy vítězný návrh na svojí bunkrovou vlajku, vlajka bude vyrobena a vztyčena začátkem roku 2020.
Autoři a autorky už byli o výsledku informováni. Vítězný návrh získal finanční odměnu a všem ostatním bude během prosince 2019 odeslána sladká odměna. Ještě jednou díky všem za čas a zúčastnění se.
Vítězná grafická podoba na vlajku Satelitního řopíku

Vítězná grafická podoba na vlajku Satelitního řopíku. Autorka ke svým návrhům neposkytla žádné textové popisy, takže přikládám svůj pohled – hlavními prvky je řopík a anténa, na noční obloze září hvězda. Řopík se dívá díky své anténě optimisticky do budoucnosti – ke hvězdám. Nese si však i vzpomínky na minulost, je to stále řopík z roku 1938. Z tvaru řopíku vyčnívá masivní, nahoře zakulacená čelní stěna, která symbolizuje mohutnost řopíku a vysokou odolnost, zároveň i trvanlivost a neměnnost v čase – zatímco řopík zůstává, lidé se mění. Zkratka MJ-SR 71 je vymyšlené označení řopíku. Nutnost na vlastní zkratku vznikl z praktického důvodu – po skončení letních prázdnin v roce 2018 jsem začal tehdy podnikat kroky k získání náhradního řopíku na jiném místě a abych si je odlišil, první získal označení MJ-SR 71 a druhý MJ-SR 72. A co to znamená? Označení MJ-S spolu s číslem se používalo na jižní Moravě u větších bunkrů – pěchotních srubů. Řopíky takovéto kódové označení s písmeny neměly, ale Satelitní řopík je speciální a chtěl jsem zmínit jeho umístění na Moravě, proto MJ-S, navíc přibylo písmeno R. MJ tedy znamená Morava-jih, SR jako Satelitní řopík. Číslice 71 byla zvolena náhodně, ale je v tom i trochu záměr. Nechtěl jsem číslovat řopíky od nuly a vysoké dvoumístné číslo zároveň informuje i méně znalé bunkráky, že označení je „historická habaďůra“. První číslice 7 je pro štěstí a druhá je pořadové číslo mých řopíků. Zajímavosti: Zelená a černá barva byly barvy na vlajce rodu Atreidů z nejznámějšího Sci-Fi románu Duna a označení SR 71 v sobě ukrývá odkaz na jedno známé letadlo.


Autor 01 – „Amaris“


Autor 02 – Tomáš Havel


Autor 03 – „Rosomák“


Autor 04 – Kristýna Gežová

Počítala jsem s tím, že vlajka bude vlát a bude v pohybu. Rozhodla jsem se pro výtvarný projev skrz tvary, jelikož pevně věřím, že pohyb ustojí lépe, než jednoduché čisté linie – ve výsledku tedy dostaneme lépe čitelnou vlajku.
Motiv by v tomto případě skvěle fungoval i jako logo, kdyby jste chtěl rozšířit užití vlajky.
Vložila jsem zde prvek poštovní schránky, který podle mého patří k identitě řopíku (po zhlédnutí sekce poštovní schránka na vaší stránce).
Jako detail jsem zvolila hvězdu v podání tečky, která ruku v ruce jde s minimalismem vlajky. Dále můžete vidět hvězdu ve spojení půlkruhu, který dodává bunkru místo a kompozici, trošku šťávy.
Barva byla za mne jasná – tyrkysově tmavá. Počítala jsem s prostředím, ve kterém se nacházíte, a tedy toto nenásilné kombo skvěle doplní identitu s přírodou!
Dokládám motivy v negativním a také malou ukázku, jak by mohla vypadat v praxi.

Autor 05 – studenti www.Akademie-Světlá.cz – Akademie Světlá nad Sázavou

Návrhy poslal Michal Hošek.


Autor 06 – Monika Heidenreichová

Hlavním motivem je hlava lva, dominující celému základu, který tvoří štít/erb inspirovaný státním znakem ze třicátých let. Tento tvar můžeme vidět na státním znaku dodnes. Inspirace přišla i částečně z různých odznáčků z uniforem této doby. Symbol tak působí moderně, ale v jádru ukrývá kus své historie.