Poděkování

Poděkování si zaslouží

za cenné rady osazenstvo pěchotního srubu MJ-S 4 Zatáčka, Pevnostní areál SlavoniceVojenské opevnění Stříbro, Vojenský historický ústav (Knihovna).

Za perfektní spolupráci při odkupu a převodu samotného řopíku bych chtěl poděkovat Ministerstvu obrany – ONNM Praha a Brno.

Podpora při žádosti o pozemek

Poděkování si dále zaslouží Nadace Tomáše Bati Zlín, ZOO Plzeň, Frentech Aerospace s.r.o.