Dne 12. 5. 2020 zastupitelé obce Březí opět zamítli moje žádosti na možnost odkupu části obecního pozemku, stejně jako zamítli možnost nájmu téhož na dobu určitou. Závěrem roku 2019 mi zastupitelé zamítli žádost na možnost odkupu malého pozemku pro vzhledově nerušivé umístění elektrické přípojky dál od bunkru. Respektuji rozhodnutí zastupitelů a další žádosti jsem už nepodával, zároveň však nastal čas na další zhodnocení, jestli nebude lepší bunkr, i přes množství odpracovaného času a vynaložených prostředků, třeba opět na pár desítek let, ponechat jeho dalšímu osudu.

A také mě přestalo bavit a nedává mi smysl, abych i nadále jezdil stovky km bez možnosti získání alespoň základního zázemí u bunkru a pak ve svém volném čase za své peníze udržoval obecní pozemek, o který se obec dosud nestará a ke dnešnímu dni ani jednou neposekala trávu běžně dorůstající i 2 metry a náletové dřeviny. Za 2 roky se tak přístup zastupitelů obce nezměnil. Více informací o pozemku a kdo mě symbolicky podpořil.

Stránky Satelitního řopíku vznikly začátkem roku 2018 s cílem dokumentovat postupně obnovovací práce na bunkru. Dále se měl web stát místem na případnou výměnu zkušeností a navázání kontaktů i s místními, stejně jako mě představit, protože lidí z Karlovarského kraje, byť „pracovně rozlítaných“, kteří si místo malé zahrady pro nenáročné nakonec koupí v aukci Ministerstva obrany bunkr z roku 1938 na zcela opačném konci republiky (na okraji obce Březí, okres Břeclav), kde jsem do té doby nebyl a nikoho neznal, asi moc nebude.

S pracemi jsem začal už v březnu 2018 a z mnoha pohledů to byla výzva, ale co se mi však během 2 let nepovedlo, bylo zaujmout místní zastupitele, aby mi odprodali / dali do nájmu část nevyužívaného obecního pozemku, pro který dle jejich slov navíc neměli využití.

Případně aby se alespoň začali v nějaké rozumné míře starat o vlastní obecní pozemek (neudržovaný po dobu i několika desítek let), který ze všech stran obklopuje můj pidi pozemek od armády.

31. 5. 2020

 • 3D model okolí – rok 2017, zdroj: Seznam.cz

 • 3D model okolí – rok 2017, zdroj: Seznam.cz

 • Podzim 2016, zdroj: Seznam.cz

 • 2018, foto: vlastní

 • 2018-03, foto: vlastní

 • 2018… foto: vlastní

 • 2018… foto: vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… Dobrovolník dorazil z Prahy
  (!), foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 2018… foto:vlastní

 • 01/2019

 • 01/2019

 • 09/2019

 • 02/2020