Plán budoucích prací

Tento týden jsem uzavřel seznam plánovaných úprav, takže tady je:

  1. Stropnice – penetrace a následně pak „ipa“ (asfaltové pásy) – původní ochrana je po 80 letech už částečně nefunkční
  2. Odkopání zeminy v okolí bunkru – cca 15 cm (za několik desítek let je řopík trochu „utopen“)
  3. Vykopání několika pařezů, srovnání a vyrovnání zeminy v okolí bunkru (je tam historicky několik „hliněných hor“)
  4. Dočasné odstranění hliněného záhozu (kamennou rovnaninu jsem zatím nenašel) u čelní stěny bunkru a následné položení nopové fólie až ke stropnici. Po instalaci fólie se opět zához vrátí zpět. Tím se sníží množství vlhkosti působící na čelní stěnu. V případě potřeby okolo bunkru dát v úzkém pásu (20 – 50 cm?) kamenný štěrk, anebo kačírek.
  5. Instalace samostatného stožáru na vlajku v okolí bunkru ve vzdálenosti cca 2 metry, výška stožáru cca 5  m (stromy okolo budou vyšší, takže z dálky nebude vidět)
  6. Finální očištění venkovních částí bunkru tlakovou vodou, potom natření modrou skalicí (proti mechu)
  7. Penetrace betonu před nátěrem
  8. Nátěr samotný (betonová barva)
  9. Nová zemina / zatravnění na stropnici

Většina prací ale nebude moci začít dřív, než budu mít i okolní pozemek, k bunkru samotnému totiž patří jen pár metrů pozemku okolo. S pozemkem okolo zatím stále nevím jak to dopadne, takže vyčkávám.