Vítejte na webu Satelitní řopík MJ-SR 71,

v současné době asi jediného bunkru typu řopík z roku 1938 s vlastní poštovní adresou a schránkou na bunkru (Postcrossing), vlajkou, satelitní anténou (parabolou) a symbolickým připojením do Vesmíru (Iridium). Je to bunkr v důchodu, nově se vzhledem satelitní přepojovací stanice, dnes slouží jako místo na nepravidelná setkávání se s přáteli a zájemci o historii míst 20. století.
Provedení tehdejší obnovy bylo decentní, bez patosu a beze zbraní. Po neúspěchu ohledně získání jakékoliv části obecního pozemku, zjištění nezájmu v obci a stavu obecního okolí došlo ke změně a redukování plánů. Nezbytné nadšení se vytratilo, a obnova bunkru již neprobíhá.

Vlastnictví bunkru přineslo jen málo radostí, ale nějaké byly. Díky nápadu s poštovní schránkou a posíláním / přijímáním pohlednic bylo na celém světě snad potěšeno několik set lidí, stejně jako jsem byl potěšen já pohlednicemi se vzkazy z mnoha zemí a míst od lidí různých profesí a zájmů. Chvilkovou radost přinesla mnohým kolemjdoucím možnost „udělat si selfíčko s bunkrem a obřím satelitem“, protože se o něj návštěvníci nejednou rozdělili. Díky štěstí a náhodě jsem sehnal, a z Karlových Varů dovezl, i 3 ks originálních protitankových překážek z konce 30. let, které zaujaly především děti. A třeba kolemj(e)doucí i díky „bunkru s anténou uprostřed zelené džungle“ zabrousí i do historie nejen bunkrů, ale třeba i historie Československa, zatímco jiní se zase vážně, i s úsměvem, zamýšlejí, jestli je anténa na bunkru skutečná, atd.

Tento web slouží nejen jako místo pro zprostředkování historických materiálů, ale také sdílí zkušenosti související s koupí a vlastnictvím těchto staveb, které se armáda i nadále snaží aktivně prodávat.

Lhostejnost místních, vlastnictví bunkru a zvědavost zapříčinila vznik webu Prátlsbrun.cz

V prosinci 2020 založený web Prátlsbrun.cz byl rovněž tvořen ve volném čase a nebyl ze strany obce Březí nijak podporován, ani honorován. Licenční poplatky (např. Národnímu filmovému archivu, apod.) za možnost zveřejnění materiálů jsem rovněž zaplatil soukromě, protože se nenašel v obci Březí nikdo, ani z řad občanů, kdo by se chtěl na těchto symbolických nákladech podílet. Obec Březí na mojí prosbu poskytla alespoň 10 scanů historických pohlednic obce.

Web SatelitniRopik.cz

Zpočátku web sloužil k dokumentaci průběhu decentní venkovní historické obnovy řopíku, jak bývá obvyklé, ale po nabytí bunkru do mého vlastnictví jsem se od vedení obce dozvěděl, že zastupitele historie, ani stav obecního okolí, kde bunkr stojí, nezajímá. Dokumentuje to sdělení v létě 2018 od pana starosty Sýkory: „Zastupitele historie nezajímá, hodně štěstí někde jinde.“ Situace se potvrdila i později s novým panem starostou Vymyslickým. Své sliby ohledně úklidu odpadů z obecních pozemků nesplnil ani jeden z nich.