Satelitní řopík

... na shledanou v Jihomoravském kraji v příštím roce.
Podpořili Kopos Kolín, HT a další