Upozornění: Provoz webu SatelitníŘopík.cz bude ukončen ke dni 31. 3. 2019. Díky všem za podporu, nevyšlo to.

Poštovní schránka na řopíku dostává pohledy!

Satelitní řopík byla moje volnočasová aktivita jako Karlovaráka momentálně bydlícího a pracujícího v Praze, co si shodou několika náhod zakoupil předválečný bunkr od Ministerstva obrany s malým vlastním pozemkem na ve Březí u Mikulova jižní Moravě i přesto, že jsem v dané obci nikoho zpočátku neznal. Měl jsem v plánu propojit 3 různé věci – historii, občasné praktické využití pro mě a něco zajímavého pro okolí.

Ohlédnutí za rokem 2018 ve Březí

Bohužel se mi i přes zájem kolemjdoucích a sousedů nepovedlo získat část obecního pozemku okolo bunkru, moje aktivita byla pro obec Březí u Mikulova nezajímavá. Bez možnosti získání nějakého pozemku okolo a spolu s neudržovaným okolím mi nedávalo smysl pokračovat.

Satelitní řopík se „odstěhuje“ do Znojma a změní název

Závěrem léta jsem začal vyhodnocovat došlé nabídky na možnost odkupů pozemků s bunkry v okolních městech a obcích, kterým aktivity s bunkry nevadí a vítají je.

V prosinci 2018 jsem podal cenovou nabídku městu Znojmo, v lednu 2019 Rada města Znojma doporučila prodej pozemku s bunkrem ve Znojmě – Oblekovicích do mého vlastnictví, aby následně zastupitelé 18. 2. 2019 žádost definitivně schválili, dotazy před hlasováním nebyly. Pro prodej bylo všech 30 zastupitelů. Po několika měsících ve Znojmě se povedlo dosud vše schválit.

Březí – obnovovací práce na Satelitním řopíku ve Březí proto byly už dříve pozastaveny, co s ním bude dál zvažuji. Získané zkušenosti využiji jinde.

Svojí pozornost tak budu směřovat na budoucí Satelitní bunkr ve Znojmě. Díky všem za podporu.