Postcrossing visitors >> Photos & Postcards & History 

Satelitní řopík byla moje volnočasová aktivita spojená s předválečným bunkrem z června 1938 v Březí na Břeclavsku. Ten jsem ve zbědovaném stavu v roce 2018 zakoupil od Ministerstva obrany za necelých 50.000 Kč i přes to, že to k němu mám 250 / 380 km daleko. První zamítnutí ohledně možnosti odkupu části obecního pozemku okolo bunkru přišlo v březnu 2018, nápad s anténou a poštovní schránkou na bunkru jsem dostal až později. Od ledna 2019 web slouží už jen jako archiv pohledů a fotek, na řopíku žádné práce neprobíhají.

Ohlédnutí za rokem 2018 v Březí u Mikulova

Po ukončení prací v Březí a sdělení ze strany zastupitelů obce, že u nich nejsou aktivity s bunkry vítány, jsem začal hledat „náhradní řopík“ a dokonce jsem dostal nabídku s bunkry od několika sousedních obcí s tím, že u nich jsou naopak aktivity s bunkry vítány.

Oslovil jsem také aktivně i další obce a města v okruhu +- 50 km od Březí. „Náhradním“ se tak měl stát bunkr ve Znojmě, tam mi zastupitelé prodali pozemek pod bunkrem a vše bylo na dobré cestě, ale následně o pár týdnů později neprodali pozemek u něj, město nepovolilo ani jednorázové terénní úpravy městského pozemku bezprostředně u bunkru (snížení výšky terénu o 15 cm, úprava záhozu bunkru), zamítli umístění vlajkového stožáru, stejně jako pronájem pozemku 140 m2 u bunkru.

Česká televize už dříve projevila zájem dokumentovat výstavbu Satelitního bunkru ve Znojmě, nakonec však byla jen svědkem, jak okolí obou bunkrů v majetku samospráv opětovně zarůstá a bunkry se uložily k dalšímu „zimnímu spánku“.

Reportáž České televize o Satelitním řopíku a Satelitním bunkru

Pokud byste věděli o nějakém jiném bunkru (nemusí to být pouze řopík), třeba ještě i v majetku armády, dejte mi vědět.

Satelitní řopík nakonec využívaný jen na Postcrossing

Začátky nebyly snadné, ale něco málo se s bunkrem v Březí a jeho okolím snad povedlo. A po počátečním „oťukávání“ vděčím sousedům třeba za vyrobený držák na anténu, stejně jako za pomoc s nasazením dveří, atd. Zatímco sousedům a kolemjdoucím se vysvobozený bunkr s uklizeným okolím asi líbil, většině obecních zastupitelů to bylo dle jejich vyjádření jedno a mojí žádost o možnost odkupu části obecního pozemku u bunkru zamítli. Moje nadšení se vytratilo, stejně jako chuť dívat se na hromadu suti jen pár metrů okolo bunkru a udržovat nadále za své peníze okolí bunkru v majetku obce, můj pozemek totiž končí cca 1,5 metru od bunkru.

Práce na bunkru jsem tak po pár měsících, ještě v roce 2018, pozastavil. Díky nápadu s poštovní schránkou přímo na řopíku jsem jej tak používal v rámci aktivity Postcrossing.com. Řopík díky tomu znají v několika desítkách zemí. U nás zaujal i některé příznivce opevnění – PevnostníTuristika.cz.

Bunkr v roce 2019