Satelitní řopík (MJ-SR 71) v Březí - zastavení prací

... obec Březí u Mikulova se rozhodla 12. 2. 2019 (v reakci na mé žádosti od března 2018) neprodat mi část obecního pozemku v bezprostřední blízkosti mého bunkru, který jsem už dříve zakoupil od Ministerstva obrany. Rozhodnutí zastupitelů obce respektuji. O šest dní později, 18. 2. 2019, zastupitelé města Znojma všemi hlasy schválili prodej jejich pozemku s bunkrem do mého vlastnictví - tam vznikne zcela jiný Satelitní bunkr.
Práce na obnově bunkru, stejně jako úklid a udržování obecního pozemku na své náklady v okolí bunkru, jsem pozastavil. Jako Karlovarák to beru jako cennou životní zkušenost z jižní Moravy. Život jde dál, všechno dobré.