Řopík Card, aneb pohlednice s tématem bunkru

Satelitní řopík MJ-SR 71 byl do roku 2021 zapojený do mezinárodní volnočasové aktivity jménem Postcrossing na výměnné posílání papírových pohlednic.

Nyní je zapojen jen do vzájemného posílání pohlednic přímo mezi lidmi, tedy mimo Postcrossing.

Jak už to tak bývá, nápad na vlastní vzhled pohlednice byl spontánní. Ilustrátory jsem nacházel a oslovoval pomocí webových katalogů a vyhledávačů. Úplně první pohlednici vytvořil v roce 2019 Ivan Křemeček ve formě vtipu – řopík s anténou a poštovní schránkou.

Ilustrace pro Satelitní řopík

Ilustrace pro Satelitní řopík

Bunkr s poštovní schránkou a následně i vlastní pohlednicí podle ohlasů zaujal i v zahraničí, ale jistou nevýhodou byl česky psaný text, anglický překlad textu se musel dodatečně posílat ve formě e-mailu.

Nové pohlednice od roku 2020

O co méně zájemců o vytvoření vzhledu pohlednice jsem našel v České republice, o to více zájmu jsem pak překvapivě našel v zahraničí. Bylo také zajímavé vyprávět příběh a vysvětlovat původní historický smysl těchto bunkrů.

Pohlednic bylo vytvořeno omezené množství, nelze je nikde koupit.

Jednotlivé pohlednice jsou seřazeny podle příjmení autora od konce abecedy.


Ilustrátor: Zeiner, Martin, Německo

Popis: Stylizovaný Satelitní řopík do 50. – 60. let 20. století (2020)


Ilustrátor: Weiss, Christian, Německo

Popis: Stylizovaný Satelitní řopík do podoby Sci-Fi kosmodromu (2020)


Ilustrátor: Šťastný, Martin, Česká republika

Popis: Satelitní řopík komunikuje s Vesmírem (2020)


Ilustrátor: Sokolova, Anna, Rusko

Popis: Meziplanetární Satelitní řopík (2021)


Ilustrátor: Cortés, Eva, Španělsko

Popis: Oživení řopíků (2020)