Vlajka a další různé vlajky na Satelitním řopíku

Aktuálně používané vlajky

  1. Satelitní řopík MJ-SR 71 – hlavní vlajka
  2. Vlajka ČR – svátky
  3. Karlovarský kraj – vlajku Karlovarského kraje věnoval hejtman Karlovarského kraje na základě mé žádosti z počátku března 2020. Není to ani tak informace o tom, že na řopík to mám jako Karlovarák daleko, ale má to symbolizovat především poděkování všem, kteří i sebemenší radou a nějakou formou pomoci přispěli s prací, stejně jako těm, kteří vážili z druhého konce republiky dlouhou cestu a kvůli bunkru se přijeli osobně podívat. Třeba zase naopak někdo z jižní Moravy zavítá do Karlovarského kraje a svojí aktivitou, případně i jen samotnou návštěvou, podpoří Karlovarský kraj.
  4. Iridium – vlajku firmy Iridium Communications Inc. věnovala firma Iridium na základě mé žádosti z roku 2019. Vlajka symbolizuje nejen to, že řopík je čistě pro efekt připojen (Satelitní řopík MJ-SR 71 je standardním platícím zákazníkem využívající nejlevnějších datových služeb Iridium SBD) k celosvětové družicové telekomunikační síti Iridium a díky tomu se tak Satelitní řopík stává vícenásobným a skutečným Satelitním řopíkem. Zároveň také vlajka připomíná původní velmi odvážnou myšlenku několika inženýrů, kteří v 80. letech přišli s vizí na vznik tohoto satelitního telekomunikačního systému. Systém Iridium je komerční telekomunikační systém – využívají jej nejen firmy a státní složky, námořní doprava, ale i například cestovatelé, novináři, jachtaři, výzkumníci, atd. Vybudován byl po skončení „Studené války“ v 90. letech a původní družice Iridium od firmy Motorola byly vynášeny do Vesmíru v mezinárodní spolupráci USA, Ruska a Číny.

Plánované vlajky – Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj – počátkem března 2020 jsem požádal také Jihomoravský kraj o možnost získání vlajky Jihomoravského kraje, ale bohužel jsem získal vyjádření, že vhodnou vlajku nemají a z důvodu nutnosti finančních úspor ji tak nemohou poskytnout.

Jak to bylo s vlajkovým stožárem a vlajkami

Nápad na pořízení a realizaci vlajkového stožáru a zajištění vlastní vlajky patřil k těm dražším a nejdéle se táhnoucím, nicméně nyní spolu s anténou tvoří nedílnou součást Satelitního řopíku.

Na druhou stranu, kolikrát za život se vám povede vztyčit vlajkový stožár a stát u zrodu nové vlajky?

Naneštěstí jsem se nechtěl spokojit s nějakou levnou náhražkou, anebo nějakou „rezivou trubkou“ a po průzkumu mezi kolegy v práci a známými jsem se rozhodl pro to dražší mezi vlajkovými stožáry. Žádný kompozit, co se ve větru ohýbá. Žádný levný montovaný hliník. Žádný stožár se vzhledem typu „veřejné osvětlení“. Je to kuželový tvar, materiálově žárově zinkovaná ocel a ještě i tak natřená. Nebylo to levné, ale když se chce, všechno jde.

Od prvotního nápadu po vztyčení vlajky to trvalo zhruba rok a půl a dalo by se to nazvat „vlajkovo-stožárovou anabází“. Naštěstí jsou problémy se stožárem a vlajkou nyní již minulostí. Vzhled stožáru byl vybrán, dodavatel jej po několika měsících po odeznění kapacitně – výrobních potíží vyrobil, v průběhu doby se místo plánovaného umístění vyjasnilo (Březí, pak Znojmo – Oblekovice a pak zase zpět Březí), napodruhé jej výrobce již správně dovezl na místo určení a 0,5 m3 betonového základu a následné vztyčení za pomoci zvědavých sousedů anabázi na podzim 2019 ukončilo.

Různé vlajky

V současné době je řopík „vybaven“ několika vlajkami, mění je soused a můžete se tak na řopíku setkat s různými vlajkami. Nápad vznikl, jak už to bývá, náhodou při diskuzi se sousedem, který se o výměnu vlajek dobrovolně stará a vznikla tak nová, netradiční tradice. Čas ukáže, jak to bude dál. Případné úpravy a časové termíny vyvěšování jednotlivých vlajek se ještě mohou lišit.

Vítězný návrh na vlajku Satelitního řopíku

Soutěž na vytvoření vzhledu bunkrové vlajky skončila a všechny obdržené návrhy od necelé desítky autorů a autorek byly brány v potaz. Od ledna 2020 má tak Satelitní řopík MJ-SR 71 vyvěšenou svoji vlastní vlajku.
Vítězná grafická podoba na vlajku Satelitního řopíku

Vítězná grafická podoba na vlajku Satelitního řopíku. Autorka Amaris ke svým návrhům neposkytla žádné textové popisy, takže přikládám svůj pohled – hlavními prvky je řopík a anténa, na noční obloze září hvězda. Řopík se dívá díky své anténě optimisticky do budoucnosti – ke hvězdám. Nese si však i vzpomínky na minulost, je to stále řopík z roku 1938. Z tvaru řopíku vyčnívá masivní, nahoře zakulacená čelní stěna, která symbolizuje mohutnost řopíku a vysokou odolnost, zároveň i trvanlivost a neměnnost v čase – zatímco řopík zůstává, lidé se mění. Zkratka MJ-SR 71 je vymyšlené označení řopíku. Podnět na vlastní zkratku vznikl z praktického důvodu – během léta v roce 2018 jsem začal tehdy podnikat kroky k získání náhradního řopíku na jiném místě, a abych si je odlišil, první získal označení MJ-SR 71 a druhý MJ-SR 72. A co to znamená? Označení MJ-S spolu s číslem se používalo na jižní Moravě u větších bunkrů – pěchotních srubů. Řopíky takovéto kódové označení s písmeny neměly, ale Satelitní řopík je speciální a chtěl jsem zmínit jeho umístění na Moravě, proto MJ-S, navíc přibylo písmeno R. MJ tedy znamená Morava-jih, SR jako Satelitní řopík. Číslice 71 byla zvolena náhodně, ale je v tom i trochu záměr. Nechtěl jsem číslovat řopíky od nuly a vysoké dvoumístné číslo zároveň informuje i méně znalé bunkráky, že označení je „historická mystifikace“. První číslice 7 je pro štěstí a druhá je pořadové číslo mých řopíků.