Poděkování zastupitelům obce Březí a nejen jim

Dnes 12. 2. 2019 se konala v obci Březí schůze zastupitelstva. Kromě jiného byla na programu v části „revokace a prodej pozemků“ i moje loňská žádost o pozemek okolo bunkru. Nepočítal jsem s úspěchem ohledně pozemku, ale ze zájmu a slušnosti jsem se na zastupitelstvo vydal a udělal si „výlet“ z Prahy.

Historicky poprvé projednávali moji žádost bývalí zastupitelé v srpnu 2018 nestandardně a bez zveřejnění záměru, v souvislosti se zněním zákona tak byl dopředu jasný výsledek, navíc s výsledkem 0 hlasů pro možnost prodeje pozemku okolo mého bunkru. Byla to tehdy pro mě jasná zpráva.

Dnes, 12. 2. 2019, jsem dostal jasnou zprávu i od nového vedení obce, tentokrát vše proběhlo v souladu se zákonem. Dotazy před hlasováním ze strany zastupitelů nebyly.

Dopadlo to takto:

Celkový počet zastupitelů na jednání: 11 z 15

Proti prodeji pozemku okolo bunkru: 7

Pro prodej: 2

Zdrželi se hlasování: 2

Závěr je jasný a já opravdu chci VŠEM zastupitelům zcela vážně poděkovat, vše procesně proběhlo jak má a já mám odpověď.

Díky.

Co dál?

Nabyté zkušenosti z „bunkrového prostředí“ a otestované „vychytávky“ na Satelitním řopíku hodlám využít na Satelitním bunkru ve Znojmě. Po mnoho měsíců jsem díky teploměrům od firmy T-Mobile a zařízení Comet testoval závislost teploty a vlhkosti v bunkru vzhledem k venkovnímu prostředí a zkoušel různé „pokusy“ s větráním / nevětráním, trvanlivostí vnitřní nové výmalby, atd.

Co se Satelitním řopíkem jsem s přestávkami přemýšlel několik posledních týdnů a stále vidím všechny varianty – prodej nejvyšší nabídce, ponechání si ho na pár desítek let, stejně jako pronájem někomu, koho bunkry zajímají, zvažuji i možnost symbolického pronájmu obci Březí za 1 Kč na delší dobu, pokud okolí bunkru trochu zvelebí a bunkr nenechají chátrat – tuhle variantu jsem stručně zmínil na dnešním jednání zastupitelstva.

Dále bych chtěl poděkovat všem co nějak pomohli – raději nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Se jmény to mám občas komplikované.

Komu ale chci speciálně poděkovat za názor a jeho jméno si pamatuji – Rosťa A. 

Všem všechno dobré.

Pavel, napsáno v restauraci „Praha“ v Dolních Dunajovicích na pozdní večeři, 12.2.2019 21:15