Jak obec Březí 3 roky (2018 – 2021) slibovala úklid svého pozemku, až jsem to opět na své náklady opět uklidil

V roce 2018 jsem se stal vlastníkem bunkru, jehož součástí je vlastní pozemek p.č. 1241. Ze všech stran je však bunkr obklopen obecním pozemkem 6743/1.

Starostové obce Březí likvidaci odpadů z obecního pozemku od roku 2018 slibovali, ale dopadlo to vždy jak s výstavbou haly pro Martinu Sáblíkovou – slibem nezarmoutíš.

Obec Březí opět zvítězila a ušetřila. Nejen v roce 2018, ale i v roce 2021 jsem to již nevydržel, a na své náklady jejich část pozemku v bezprostřední blízkosti toho mého uklidil. V roce 2018 mi přijel z Prahy s úklidem obecního pomoci Václav.

V létě 2021 jsem nechal naposledy za pomoci těžké techniky naložit a odvézt 29 tun rozměrných a těžkých odpadů, některé tam byly i po dobu desítek let. S ručním dočištěním mi přijel pomoci zase jiný Václav – tentokrát ze Středočeského kraje.

Obyvatel obce Březí se mi smálo několik, poděkovat za úklid přišel jediný…