Jak obec Březí 3 roky (2018 – 2021) slibovala úklid svého pozemku, ale dopadlo to stejně jako s údržbou 2 metry vysoké vegetace pravidelně prorůstající na můj pozemek – obec neudělala nikdy nic

V roce 2018 jsem se stal vlastníkem bunkru, jehož součástí je vlastní pozemek p.č. 1241. Ze všech stran je však bunkr obklopen obecním pozemkem 6743/1.

Obec nikdy neprovedla žádné sečení vegetace, ani jakýkoliv úklid odpadů na svém pozemku. To, že z obecního pozemku pravidelně roste až 2 metry vysoká vegetace a zcela nepochybně se šíří i na můj pozemek a prodražuje mi tak údržbu toho mého, obec nikdy nezajímalo.

Dle mých dosavadních životních zkušeností z jiných částí ČR se obvykle lze snadno domluvit se sousedem na nějakém kompromisu, např. i udržování např. 2 – 3 m pruhu v okolí mého pozemku, abych neměl neúdržbou sousedního pozemku problém já na svém pozemku. Nemluvě o zákonu, který majitelům pozemků nařizuje i nějaké ty elementární povinnosti.

Obec Březí se však o svůj majetek dlouhodobě nestará, jakoukoliv část mi odmítla prodat či pronajmout – vyzkoušel jsem tak během let 2018 – 2021 snad všechny mně rozumné způsoby o dosáhnutí alespoň nějakého kompromisu. Rozhodnutí obce je nutné respektovat a mě už po 3 letech nebavilo na své náklady udržovat i část cizího, tedy obecního pozemku, nemluvě o odpadech na tom samém obecním pozemku.

Podal jsem tak alespoň žádost na úřady o poskytnutí informací, jak to je s povinností obce Březí ohledně úklidu a údržby vegetace na jejím pozemku.

Vyjádření jsem obdržel od Městského úřadu v Mikulově a dle textu jsem nabyl dojmu, že obec je povinna se o svůj pozemek starat a neztěžovat mi svojí nečinností údržbu a užívání mého pozemku.

Obec Březí se však s vyjádřením z Mikulova v létě 2021 neztotožnila a i nadále se o svůj pozemek nijak nestará … Ani ty odpady nikdy neuklidila, byť to po několika ústních slibech potvrdil i písemně starosta obce v roce 2020 v reakci na moji další, tehdy již písemnou žádost.

Nakonec jsem tak v létě 2021, po 3 letech čekání a poslouchání slibů ze strany obce, rozhodl uklidit zbylý rozměrný odpad na obecním pozemku, který ležel hned u hranic s mým pozemkem … Úklid cizího – obecního pozemku – mě přišel na více jak 17.000 Kč a měl jsem problém si to sám odůvodnit, proč to vlastně dělám, ale jestli existuje něco jako dobrá karma, tak možná aspoň tu získám … Snad mi alespoň příroda nějak za kus vyčištěného místa nějak poděkuje.

Obec Březí je tak pro mě stále po letech v některých ohledech nepochopitelná, nejen obecným přístupem, ale i přístupem k zákonům této země.