Satelitní řopík pod dohledem IoT technologií

Satelitní řopík se nachází v zóně pokrytí sítě Sigfox, takže bude jednou vybaven teploměrem a vlhkoměrem na této IoT síti. Díky tomu bude možné použít pro napájení tohoto zařízení malou baterii.

Teploměr s vlhkoměrem pomůžou sledovat každou hodinu vývoj teploty a vlhkosti v celém objektu.